5 års nybilgaranti

Renault garantibetingelser

Alle Renault biler (person og varebiler) leveres med en kontraktsmessig utvidelse av nybilgarantien fra 36 måneder opptil 60 måneder/ 100 000 km. Renault utvider med dette den normale produsentgarantien med en ekstra periode på 24 måneder. Den utvidede garantien gir deg samme rettigheter som produsentgarantien, som omtalt i garantiheftet, med de samme vilkårene, inntil avtalen utløper.

Avtalen starter ved levering av den nye bilen, og inkluderer den kontraktsmessige garantiperioden utstedt av produsenten. De angitte 100 000 km telles fra “null km”. Den utvidede garantien opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 60 måneder eller 100 000 km. Avtalen begrenser ikke kjøpers rettigheter ift. LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).