Nå får du tilskudd til utslippsfri varebil!

Nå får du 13 000 kroner i tilskudd fra Staten hvis du vraker en varebil som bruker fossilt drivstoff og kjøper eller leaser en utslippsfri varebil isteden.

Den nye tilskuddsordningen er et virkemiddel for å stimulere til lavere klimagassutslipp fra varetransporten, og er vedtatt av Stortinget. Tilskuddet kommer i tillegg til ordinær vrakpant.

Både privatpersoner og bedrifter kan søke om tilskuddet, som gis både til kjøp og til leasing av ny utslippsfri varebil.

Hvilke type biler inngår?

Med en nullutslippsvarebil menes elektriske- eller hydrogendrevne varebiler. Hybrid eller ladbar hybrid er ikke omfattet av ordningen.

Varebil defineres som biler som frakter gods i, kjøretøygruppe N1, med tillatt totalvekt under 3500 kg. Disse bilene har grønne skilter.

Dokumentasjon og utbetaling

Miljødirektoratet utbetaler tilskuddet på 13.000 kroner. Den ordinære vrakpanten på 3.000 kroner utbetales som tidligere av biloppsamlerne. Du må dokumentere at varebilen erstattes av nullutslippsvarebil, og registreringsnummer på begge kjøretøy må fremgå av dokumentasjonen.


Hvordan få utbetalt de 13 000 kronene?

  1. Registrer en bruker i Miljødirektoratets søknadssenter.
  2. Logg inn
  3. Åpne søknadsskjema og følg veiledningen

Du må legge ved følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse for kjøp eller leasing av ny nullutslippsvarebil der registreringsnummer fremgår. Det er anledning til å laste opp flere dokumenter, dersom det trengs for å oppfylle dette kravet.
  • Vrakmeldingsskjema fra biloppsamler.

Før innsending vil du bli bedt om å logge inn med ID-porten (samme som for Altinn og skattemelding). Dette er for å verifisere at du er den du er på en sikker og trygg måte.

Dersom du har vraket og kjøpt flere varebiler, må du søke en gang pr. hver bil som er kjøpt.

Søknader leveres her https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx